Kiểm tra tên miền

Bắt đầu bằng cách tìm kiếm tên miền phù hợp với bạn...

Xin vui lòng nhập các ký tự mà bạn nhìn thấy trong hình dưới đây vào hộp văn bản được cung cấp. Điều này rất cần thiết để ngăn chặn SPAM.

TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
com 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
net 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
org 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
biz 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
info 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
name 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
asia 1 340,000 VND 340,000 VND 340,000 VND
mobi 1 400,000 VND 400,000 VND 400,000 VND
cc 1 540,000 VND 540,000 VND 540,000 VND
us 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
  TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
  com 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
  net 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
  org 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
  biz 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
  info 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
  name 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
  asia 1 340,000 VND 340,000 VND 340,000 VND
  mobi 1 400,000 VND 400,000 VND 400,000 VND
   TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
   asia 1 340,000 VND 340,000 VND 340,000 VND
   me 1 500,000 VND 500,000 VND 500,000 VND
   cc 1 540,000 VND 540,000 VND 540,000 VND
   ws 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
   us 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
   eu 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
   de 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
   es 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
   co 1 540,000 VND 540,000 VND 540,000 VND
   pe 1 1,540,000 VND 1,540,000 VND 1,540,000 VND
   cn 1 300,000 VND 300,000 VND 300,000 VND
    TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
    name 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
    mobi 1 400,000 VND 400,000 VND 400,000 VND
    me 1 500,000 VND 500,000 VND 500,000 VND
    cc 1 540,000 VND 540,000 VND 540,000 VND
    ws 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
    co 1 540,000 VND 540,000 VND 540,000 VND
     TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
     name 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
     mobi 1 400,000 VND 400,000 VND 400,000 VND
      TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
      asia 1 340,000 VND 340,000 VND 340,000 VND
      me 1 500,000 VND 500,000 VND 500,000 VND
      us 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
      eu 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
      de 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
      es 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
      co 1 540,000 VND 540,000 VND 540,000 VND
      pe 1 1,540,000 VND 1,540,000 VND 1,540,000 VND
      cn 1 300,000 VND 300,000 VND 300,000 VND
       TLD Đăng ký tối thiểu (năm) Đăng ký Chuyển tên miền Gia hạn tên miền
       vn 1 830,000 VND 0 VND 480,000 VND
       com.vn 1 700,000 VND 0 VND 350,000 VND
       net.vn 1 700,000 VND 0 VND 350,000 VND
       biz.vn 1 700,000 VND 0 VND 350,000 VND
       org.vn 1 400,000 VND 0 VND 200,000 VND
       info.vn 1 400,000 VND 0 VND 200,000 VND
       gov.vn 1 400,000 VND 0 VND 200,000 VND
       edu.vn 1 400,000 VND 0 VND 200,000 VND
       pro.vn 1 400,000 VND 0 VND 200,000 VND
       health.vn 1 400,000 VND 0 VND 200,000 VND
       com 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
       net 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
       org 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
       biz 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
       info 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
       name 1 250,000 VND 250,000 VND 250,000 VND
       asia 1 340,000 VND 340,000 VND 340,000 VND
       mobi 1 400,000 VND 400,000 VND 400,000 VND
       me 1 500,000 VND 500,000 VND 500,000 VND
       cc 1 540,000 VND 540,000 VND 540,000 VND
       ws 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
       us 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
       eu 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
       de 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
       es 1 290,000 VND 290,000 VND 290,000 VND
       co 1 540,000 VND 540,000 VND 540,000 VND
       pe 1 1,540,000 VND 1,540,000 VND 1,540,000 VND
       cn 1 300,000 VND 300,000 VND 300,000 VND
        Tiền tệ: