Dịch vụ tổng đài ảo

Standard
≤20 Extensions
Hiển thị số gọi đến
Lời chào tự động
Định tuyến cuộc gọi
Nhạc chờ
Báo cáo chi tiết
Thiết bị di động
Hộp thư thoại
Express
≤10 Extensions
Hiển thị số gọi đến
Lời chào tự động
Định tuyến cuộc gọi
Nhạc chờ
Báo cáo chi tiết
Thiết bị di động
Hộp thư thoại
Enterprise
≤30 Extensions
Hiển thị số gọi đến
Lời chào tự động
Định tuyến cuộc gọi
Nhạc chờ
Báo cáo chi tiết
Thiết bị di động
Hộp thư thoại
Enterprise +
≤50 Extensions
Hiển thị số gọi đến
Lời chào tự động
Định tuyến cuộc gọi
Báo cáo chi tiết
Thiết bị di động
Hội thảo
Kết nối văn phòng