Thuê chỗ đặt máy chủ

Trung tâm dữ liệu FPT
1U Không gian tủ
500 GB/tháng Lưu lượng
100Mbps Băng thông trong nước
3Mbps/1Mbps Băng thông quốc tế
400W Công suất điện
100Mbps Ổ cắm mạng
01 Địa chỉ IP tĩnh
Trung tâm dữ liệu ODS
2U Không gian tủ
1.000 GB/ tháng Lưu lượng tủ
100Mbps Băng thông trong nước
4Mbps/1Mbps Băng thông quốc tế
300W Công suất điện
100Mbps Ổ cắm mạng
02 Địa chỉ IP tĩnh
Trung tâm dữ liệu VDC
1U Không gian tủ
Không giới hạn Lưu lượng
25Mbps Băng thông trong nước
4Mbps Băng thông quốc tế
300W Công suất điện
100Mbps Ổ cắm mạng
01 Địa chỉ IP tĩnh
Trung tâm dữ liệu Viettel
1U Không gian tủ
1.000 GB/ tháng Lưu lượng tủ
100Mbps Băng thông trong nước
3Mbps Băng thông quốc tế
300W Công suất điện
100Mbps Ổ cắm mạng
01 Địa chỉ IP tĩnh