Thuê Máy Chủ Riêng

E3-1230
E3-1230 8x3.2GHz CPU
4GB Memory
500GB RE4 Hard Drive
Không giới hạn Bandwidth
1 IP
100MBps Port
2xE5620
2x E5620 8x 2.4GHz CPU
16GB Memory
2x1TB RE4 Hard Drive
Không giới hạn Bandwidth
1 IP
100MBps Port
E5620
E5620 8x3.4GHz CPU
8GB Memory
2x500GB RE4 Hard Drive
Không giới hạn Bandwidth
1 IP
100MBps Port
E5-2620
E5-2620 16x2.4GHz CPU
32GB Memory
2x1TB RE4 Hard Drive
Không giới hạn Bandwidth
1 IP
100MBps Port