Cloud VPS

VPS-512MB
10 GB Dung lượng
512 MB RAM
Không giới hạn Băng thông
1 vCPU CPU
01 Địa chỉ IP
CentOS 6.5 64bit Cài sẵn hệ điều hành
VPS-1GB
20 GB Dung lượng
1.024 MB RAM
Không giới hạn Băng thông
1 vCPU CPU
01 Địa chỉ IP
Miễn phí bản quyền DirectAdmin Thanh toán 6 tháng
VPS-2GB
40 GB Dung lượng
2.048 MB RAM
Không giới hạn Băng thông
2 vCPU CPU
01 Địa chỉ IP
Miễn phí bản quyền DirectAdmin Thanh toán 6 tháng
VPS-4GB
80 GB Dung lượng
4.096 MB RAM
Không giới hạn Băng thông
2 vCPU CPU
01 Địa chỉ IP
Miễn phí bản quyền DirectAdmin Thanh toán 6 tháng
VPS-8GB
160 GB Dung lượng
8.192 MB RAM
Không giới hạn Băng thông
4 vCPU CPU
02 Địa chỉ IP
Miễn phí bản quyền DirectAdmin Thanh toán 6 tháng
Dịch vụ quản trị VPS nâng cao & Chứng chỉ bảo mật SSL cho 1 tên miền Miễn phí