Hosting Linux

Lite Plan
500 MB Dung lượng
10 GB Băng thông
0 Tên miền gián tiếp
Không giới hạn MySQL, Email, FTP, Parked domain
Basic Plan
01 GB Dung lượng
25 GB Băng thông
01 Tên miền gián tiếp
Không giới hạn MySQL, Email, FTP, Parked domain
Business Plan
10 GB Dung lượng
Không giới hạn Băng thông
07 Tên miền gián tiếp
Không giới hạn MySQL, Email, FTP, Parked domain
Enhanced Plan
02 GB Dung lượng
50 GB Băng thông
02 Tên miền gián tiếp
Không giới hạn MySQL, Email, FTP, Parked domain
Premium Plan
03 GB Dung lượng
200 GB Băng thông
05 Tên miền gián tiếp
Không giới hạn MySQL, Email, FTP, Parked domain